Zoeken in deze blog

donderdag 31 juli 2014

Luchtfoto's


Minigolf Bredene Kapelstraat 10

Kort na de Tweede Wereldoorlog was het de Brusselaar Paul Delien die van de Domeinen, die de gronden van de staat beheerden, een stuk grond huurde. Het perceel in de Kapellestraat (nu Kapelstraat) lag in een mijnenveld tijdens de bezetting. Het terrein was bezaaid met alle soorten afval, puin, zand, vernielde meubels, enzovoort.

Het was hard labeur om al het puin te ruimen. Daarom huurde de heer Delien in 1949 een aannemer in om de klus te klaren. Die aannemer was Pierre Versluys en woonde in de Brusselstraat tegenover het terrein.

De afwerking van de minigolf op Pinksteren 1950 werd dan ook een blije gebeurtenis. Het parcours was toen gemaakt in zeer fijn, gemalen pannengruis, op een fundering van gemalen puin. Deze afwerking had wel een groot probleem: het geheel moest dagelijks gesproeid worden en platgerold met een zware wals.

Tijdens het zomerseizoen en in de grote vakantie werd telkens een jobstudent aangenomen om het werk te doen. Voor de eerste klanten kwamen, werd het terrein elke dag klaargemaakt. De eer van de eerste job kwam toe aan Roland Versluys, de oudste zoon van de aannemer.

Na 1952 verkocht de heer Delien de infrastructuur uiteindelijk aan de aannemer Versluys en droeg daarbij ook de pachtbrief over. Zo kwam de minigolf in de handen van de familie Versluys.

Bij de heraanleg van de Koninklijke baan in 1969 ging een aanzienlijk stuk van het terrein verloren omdat dat deel in de bedding van de nieuwe baan lag. Omdat het terrein zo niet meer uitgebaat kon worden werd de verloren oppervlakte in westelijke richting heraangelegd.

In 1988 nam de zoon, Roland Versluys, de minigolf over en moderniseerde alles. Zo werd er ook een biljartgolf aangelegd.

In 2002 tenslotte nam zijn zoon, Hans, de zaak samen met zijn echtgenote over en legde er een zonneterras met drinkgelegenheid aan. In de loop der jaren tot nu zijn er bovendien veel verbeteringen aangebracht. Oorspronkelijk werd een houten kiosk als bureau gebruikt, deze werd vervangen door een stenen huisje. Er werden ook toiletten gebouwd en ook de hindernissen werden steeds veranderd. Nu wordt er ook bijzondere zorg besteed aan de groene omgeving met verschillende aanplantingen en bloemenperken.
Opgemaakt in januari 2004,
Roland Versluys


De minigolfs